#MEB5 brengt de beste MEB’ers samen

MEB wil je voortdurend uitdagen en jezelf laten overstijgen. Dat is ook nodig in de bikkelharde mediawereld. Het MEB5 Excellence programma brengt de beste MEB-studenten samen om zichzelf én de opleiding te verrijken.  

Het MEB5 Excellence Traject omvat een aantal activiteiten en opdrachten die een selecte groep studenten (5) in het derde jaar van de opleiding Media- en Entertainment Business uitvoeren. Deze komen bovenop het bestaande curriculum, niet ter vervanging van het reguliere opleidingstraject.

Studenten die na het eerste semester van fase 2 een totaal gemiddelde over fase 1 en fase 2 van 14/20 behalen, worden tijdens het tweede semester van fase 2 uitgenodigd om te solliciteren voor dit traject. Elke andere student kan zich ook spontaan kandidaat stellen voor de sollicitatieronde aan de hand van een motivatiebrief. Geselecteerde studenten gaan dan aan de slag.

Allereerst wordt het bestaande traject van fase 3 verrijkt binnen de stages en de Start-up Factory.

Voor beide stages wordt aan de Excellence Traject-studenten gevraagd om bij elke stage een multiplatformcase uit te schrijven aan de hand van het bijbehorende PWO-traject voor MEB. Hiervoor volgen de studenten een specifieke case- en interviewleidraad. Geselecteerde cases worden na redactie opgenomen in het reguliere curriculum.

Bovenop de opdrachten uit de Start-up-Factory zullen de Excellence Traject-studenten specifiek binnen hun concept twee extra platformen uitwerken met vermarktbare consumentenproducten. 

Daarnaast functioneren de Excellence Traject-studenten ook als peters of meters voor studentengroepjes uit Businesslab (fase 2), om zo hun (people-) management skills verder te ontplooien, en krijgen de Excellence Traject-studenten de mogelijkheid om mee te gaan op MIPCOM-studiereis naar Cannes in oktober en de IMEB-studiereis naar New York tijdens de lesvrije week tussen de stage en het begin van de Start-up-Factory.

De studenten die het volledige Excellence Traject doorlopen hebben en alles kwalitatief opgeleverd hebben, worden tijdens de diploma-uitreiking bovendien beloond met een bijkomend ‘Certificate of Excellence in Media and Entertainment Business’.

01. Podcast: Onverklaarbaar

🎧 Tijdens de activiteitenweek voor de paasvakantie waagden de studenten van 1MEB zich aan een heuse Podcast Challenge. In aanloop naar de examens trakteren we jullie elke dag op een nieuwe podcast uit onze top 10. 🥇 Op de enige, echte 1ste plaats en dus niet te missen: Onverklaarbaar 👉🏼 In deze podcast wisselen Stiene […]

02. Podcast: Nietes Welles Nietes

🎧 Tijdens de activiteitenweek voor de paasvakantie waagden de studenten van 1MEB zich aan een heuse Podcast Challenge. In aanloop naar de examens trakteren we jullie elke dag op een nieuwe podcast uit onze top 10. 🏆 Vandaag op een schitterende 2e plaats: Nietes Welles Niets 👉🏼 In ‘Nietes welles nietes’ krijgt iedere aflevering een […]

03. Podcast: Five!

🎧 Tijdens de activiteitenweek voor de paasvakantie waagden de studenten van 1MEB zich aan een heuse Podcast Challenge. In aanloop naar de examens trakteren we jullie elke dag op een nieuwe podcast uit onze top 10. 🏆 Vandaag beginnen we met onze top 3 met op een welverdiende derde plaats: Five! 👉🏼 Gitte, Dorien, Rapha, […]