STAGE-pagina

Media & Entertainment Business (MEB) is dé meest ondernemende media-opleiding in Vlaanderen.

We richten ons voornamelijk op mediacreators die media- en entertainmentconcepten kunnen ontwikkelen via bestaande en nieuwe businessmodellen. Hiervoor focust de opleiding op zes pijlers: We EXPLORE, CREATE, MANAGE, MARKET, WORK & GROW.

We EXPLORE

Doorheen de opleiding ontwikkelen onze studenten een onderzoekende mindset en blijven ze up-to-date met de nieuwste trends en ontwikkelingen in het internationale medialandschap.

We CREATE

In onze opleiding staan creativiteit, cocreatie en coproductie centraal. Studenten leren een volledig uitgewerkt multiplatform-mediaconcept en -product ontwikkelen voor een bestaand mediabedrijf met behulp van Design Thinking en Scrum. In de vakken fotografie, video, web en storytelling oefenen ze hun vaardigheden als mediamaker in de praktijk.

We MANAGE

Studenten leren analyses maken en strategieën ontwikkelen op het vlak van marketing en business, rekening houdend met financiële, juridische en organisatorische aspecten. Deze pijler moet afgestudeerden in staat stellen om de financiële haalbaarheid van creatieve en innovatieve ideeën te begrijpen en te vermarkten.

We MARKET

In deze pijler leren studenten (media)merken in de markt te zetten. Doelgroepdenken staat hierbij centraal.

We WORK

Vanaf het eerste jaar wordt de theoretische kennis omgezet in de praktijk in onze labs, waar studenten telkens werken voor échte opdrachtgevers. Praktijk staat helemaal voorop in het derde jaar, waar de studenten in het eerste semester een eigen creatie maken en mediabedrijf starten. Tijdens het tweede semester lopen ze minstens 16 weken stage in twee verschillende bedrijven.

We GROW

In het tweede jaar verdiepen studenten zich in een expertise naar keuze, zoals podcasting, mediatraining, creatieve fotografie en media tech of the future. In het derde jaar verkennen ze nieuwe vakgebieden in masterclasses over music, fashion, gaming of sports.

 

We zijn steeds op zoek naar boeiende stageplaatsen voor onze studenten. Heb jij als media- en/of entertainmentbedrijf een stage in de aanbieding van minimum 6 weken?
Neem dan contact op met stageverantwoordelijke Janah Falat via janah.falat@thomasmore.be.
Meer info over de stages vind je op ons stageportaal en in dit document.

 


Veel gestelde vragen

Media & Entertainmentstudenten zijn als media-ondernemer van vele markten thuis. De sterkte van de opleiding ligt in de geïntegreerde aanpak van zowel creatie, productie als vermarkting van media- en entertainmentconcepten. Skills als creativiteit, entrepreneurship, inlevingsvermogen, durf en innovatie staan hierbij centraal.   

Je kan MEB-studenten dus niet enkel inzetten om nieuwe concepten of formats te bedenken op hun stageplek (creatie en/of productie), maar ook om een uitgebreide doelgroepen- of stakeholderanalyse te maken, het bereik/succes van een bepaalde actie, format of concept te meten en op basis daarvan nieuwe inkomstenstromen en/of businessmodellen te suggereren.  

We vragen daarom aan elk stagebedrijf om verschillende pijlers waarop de opleiding gestoeld is te integreren in de stage en onze studenten ook expliciet de zakelijke kant van het mediavak te tonen 

Daag ze dus uit om op zoek te gaan naar creatieve ideeën, maar vooral ook naar nieuwe inkomstenstromen en nieuwe businessmodellen voor een medialandschap dat steeds in verandering is. 

We raden je als stagebedrijf aan om steeds een sollicitatiegesprek te houden vooraleer de student een stageplaats aan te bieden. In dit gesprek kan je polsen naar interesses, capaciteiten en naar een match met het DNA van het bedrijf. 

Wanneer de stage beklonken wordt, stellen jullie samen een takenlijst op. Deze wordt toegevoegd aan het contract, zodat je als stagebedrijf weet voor welke zaken je de student kan inschakelen en de student weet wat er verwacht wordt. 

Telewerk raden we af en is enkel mogelijk bij uitzondering. Tijdens de stage is het de bedoeling dat de student zoveel mogelijk bijleert en groeit als MEB-professional. Dit doet de student door te leren van experten in het vak. Door met jullie samen te werken, door jullie bezig te zien en in interactie te gaan. Fysiek samenwerken is goed voor sociale contacten en het opbouwen van een netwerk. Bovendien is het veel makkelijker om vragen te stellen en feedback te vragen/geven. Vragen stellen en feedback vragen en/of geven is dan ook essentieel tijdens een stage. 

Een student die ziek is, brengt de stagementor en het stagebedrijf meteen op de hoogte. De student voorziet ook een doktersattest dat wordt bezorgd via e-mail aan het stagebedrijf en de stagementor, de stagebegeleider en stagecoördinator van Thomas More. 

De student hoeft de afwezige dagen niet in te halen, maar dit kan in overeenstemming met het stagebedrijf. De student moet 80% van de afgesproken tijdsduur aanwezig zijn om te kunnen slagen voor dit vak.
 

Neen, de vroegste startdatum is 06/02/2023. 
 

Als de student na de stage – wanneer het stagecontract ten einde is gelopen – nog wil helpen of meewerken op het stagebedrijf, is de student niet langer verzekerd door de hogeschool. Indien jullie de student langer aan boord willen houden, dan voorzien jullie hiervoor zelf een contract voor bijvoorbeeld vrijwillige stage of – nog beter – als jobstudent.

Er wordt geen vergoeding verwacht voor een stage. 

Onkosten mogen uiteraard vergoed worden. Bij het gebruik van een eigen wagen of andere materialen verwachten we een kilometervergoeding voor de student. Ook een woon-werkvergoeding kan uiteraard.
 

We verwachten dat je minstens eenmaal tijdens de stageperiode én op het einde van de stage een evaluatie houdt met de student om feedback terug te koppelen en werkpunten aan te reiken. 

Elke student heeft ook een stagebegeleider op de hogeschool. Die zal in de loop van de stage contact met je opnemen om een eventueel werkbezoek in te plannen en je feedback over de stage te verzamelen. 

Na afloop van de stage vragen we je om een online evaluatieformulier in te vullen, gebaseerd op de leerdoelen van onze opleiding.  

Gedurende de stageweken is er geen verlof voorzien. De student presteert alle dagen in de periode zoals afgesproken in het contract, met uitzondering van wettelijke feestdagen. 

Wanneer een student overuren presteert of in het weekend werkt, zijn recuperatiedagen uiteraard toegestaan en zelfs aangeraden.
 

De student is fysiek verzekerd via Thomas More. Hun eigen wagen niet. 

Bij vragen/problemen kan je terecht bij de stagebegeleider van de student vanuit Thomas More. Aan het begin van de stage zal deze persoon contact met je opnemen. 
Je kan ook steeds terecht bij de stagecoördinator, Janah Falat: janah.falat@thomasmore.be / 0491 27 64 34 
 

Na afloop van de stage vragen we de stagementor om een online evaluatieformulier in te vullen, gebaseerd op de leerdoelen van onze opleiding. De stagebegeleider op de hogeschool zal jou de link naar dit formulier mailen. Deze eindevaluatie wordt niet rechtstreeks gedeeld met de student, maar je krijgt wel een kopie in je mailbox zodat je deze kan gebruiken om sterke en te ontwikkelen punten te overlopen samen met de student. 

De evaluatie is gebaseerd op de leerresultaten van de opleiding (*). Je evalueert de student op: 

- Attitude
- Aanpak van opdrachten
- Professionele vaardigheden
- Sociale vaardigheden 

 

(*) LEERRESULTATEN 
1. DLR 1: Kennis, inzicht en visie van product- en bedrijfsontwikkeling. 
2. DLR 2: Resultaatgericht kwalitatieve mediaconcepten ontwikkelen, rekening houdend met nieuwe technologieën en doelgroep. 
3. DLR 3: Beheersing van technische basisvaardigheden voor een mediaproduct. 
4. DLR 4: De student kan een media- en entertainmentconcept, product of dienst op de markt brengen, gebaseerd op een marktonderzoek. 
5. DLR 5: De student kan een haalbaar businessplan ontwikkelen voor een mediaproduct met oog voor de bedrijfseconomische basisprincipes. 
6. DLR 6: Eigen werk organiseren en projectmatig werken. 
7. DLR 7: De student kent de media- en entertainmentsector en wendt zijn kennis aan om doelgericht en strategisch advies te vragen en te geven. 
8. DLR 8: Professioneel communiceren. 
9. DLR 9: Kritische reflectie en levenslang leren. 


Enkele leuke stagefilmpjes